Rong nho

Rong được nuôi trồng tại vùng biển sạch Khánh Hòa, Thu hoạch và sơ chế theo quy trình của Nhật Bản. Chuyên trồng, chế biến các sản phẩm rong nho khô tách nước, rong nho tươi toàn quốc.